Nozzle FUJI NXT AIM-H08M (đầu hút cho máy SMT)

Hiển thị kết quả duy nhất